Gedurende jaren werd eenzelfde term gebruikt voor verschillende aandoeningen die gelijkaardige symptomen vertoonden zoals de term fibrositis.