De cursus "Fibromyalgie, u staat er niet aleen voor" leert je om jezelf te helpen.
Waar het vooral om gaat is zelfmanagement, dat je leert de regie zelf in handen te houden. Dat betekent dat je zelf actief op  zoek gaat naar wat jou helpt en dat je vormen van hulp met elkaar gaat combineren.


Chronische pijn en vermoeidheid zijn de meest voorkomende klachten bij fibromyalgie.
 

Fibromyalgie hoort niet tot de chronische aandoeningen die, zoals suikerziekte, een zwangerschap extra riskant maken. Zelfs een complicatie als bekkeninstabiliteit wordt niet in verband gebracht met FM. Voor zover bekend heb je daar met FM dus niet méér kans op. Wat wel bekend is, is dat FM-klachten tijdens de zwangerschap vaak verergeren.


Foutjes (mutaties) in het FMR1 gen vormen de oorzaak van het Fragiele-X-Syndroom (FXS).

Op donderdag 22 mei was er op radio 1 een reportage rond fibromyalgie en CVS.
Je kan de uitzending herbeluisteren via onderstaande link.

www.radio1.be/hautekiet/onverklaarbare-ziektes-jouw-verhaal
 


Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en patiënten met fibromyalgie hebben samen onderzoek gedaan naar de ervaring van onbegrip. Mensen met fibromyalgie voelen zich soms niet begrepen of geloofd door anderen.


Vele patiënten met CVS en Fibromyalgie hebben last van episodes van onduidelijk denken of cognitieve problemen. Ze zijn vergeetachtig, vergeten woorden of verwarren ze en vaak denken ze traag.
 

Antilichamen vormen een heel belangrijk deel van ons dagdagelijks afweersysteem (immuunsysteem). Zij herkennen lichaamsvreemde stoffen (virussen bijvoorbeeld), maar ook zieke cellen en zorgen ervoor dat ze tijdig worden opgeruimd.