Vanaf maandag 11 januari 2010 zijn alle bijsluiters van de in België verkrijgbare geneesmiddelen te raadplegen op de website van het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Dit is voor patiënten een grote stap vooruit.
 


Kan je de bijsluiter van je geneesmiddel niet meer vinden of vind je de lettertjes te klein dan kan je via de website van het FAGG de betreffende bijsluiter zoeken. Doordat de bijsluiters in pdf-formaat opgenomen zijn, kan je ze op je scherm gemakkelijk vergroten of verkleinen en kan je ze met één muisklik ook afdrukken. De bijsluiters zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans en binnenkort ook in het Duits.


Naast de bijsluiters zijn ook de samenvattingen van de kenmerken van het product (SKP’s) beschikbaar.  Vermoedelijk zullen vooral gezondheidszorgbeoefenaars  hiervan gebruik maken. Deze zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

Zowel de bijsluiters als de SKP’s zullen regelmatig bijgewerkt worden.

Het publiceren van de bijsluiters en de SKP's op de website van het FAGG werd verplicht door het KB van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. Omdat dit niet gebeurde en erg op zich liet wachten, werd dit door het VPP, LUSS, Test-Aankoop en het Intermutualistisch College aangekaart tijdens een bijeenkomst van het Raadgevend Comité van het FAGG.

Om binnen het FAGG voor patiënten iets te laten bewegen, nam het VPP het initiatief om met de andere vertegenwoordigers van patiënten/consumenten een coalitie te vormen en thema's op de agenda te plaatsen. De publicatie van de bijsluiters op de website van het FAGG was zo'n item. Onder druk van onze coalitie en onder druk van minister Onkelinx werd de publicatie van de bijsluiters als prioritair naar voor geschoven. Het resultaat is intussen gekend: vanaf nu kan iedereen alle bijsluiters van de in België verkrijgbare geneesmiddelen consulteren op de website van het FAGG.

Het VPP is trots op deze verwezenlijking en op de constructieve samenwerking met de partners.

Hoe vind ik de bijsluiter van mijn geneesmiddel?

1.    Surf naar www.fagg-afmps.be;
2.    Klik in de rechterkolom op “Samenvattingen van de kenmerken van het product en bijsluiters”;
3.    Klik op het gewenste tabblad: “Menselijk gebruik” of “Diergeneeskundig gebruik”;
4.    Lees de inleidende tekst;
5.    Vervolgens kan je zoeken op naam van het geneesmiddel: voer de naam van het geneesmiddel in en druk op “zoek”;
6.    Kies het gewenste document (bijsluiter voor het publiek of samenvatting van de kenmerken van het product) en de gewenste taal;
7.    Klik “Open” om het document te downloaden;
8.    Het document verkleinen of vergroten kan door het aanpassen van het percentage in de werkbalk bovenaan het document;
9.    Afdrukken kan door aanklikken van het printer-icoontje.