De wet voorzien reeds geruime tijd de mogelijkheid om pijnstillers magistraal te laten bereiden waardoor de kostprijs voor de patient aanzienlijk daalt. Hieronder worden de te volgen stappen inzake magistrale bereidingen opgenomen. Bezorg bijgevoegd document evenals het in te vullen aanvraagformulier aan je behandelende arts.
 


Magistrale bereiding

De hieronder gemelde grondstoffen kunnen worden vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van een of meer chronische pijnen.

Paracetamol, acetylsalicylzuur, codeïne, codeïnefosfaat, coffeïne, dextropropoxyfeenHCL.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer. Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer van het ziekenfonds aan de rechthebbende een attest voor terugbetaling af dat geldig is voor een periode van maximum 12 maanden.

Opmerking

Wanneer acetylsalicylzuur, coffeïne of paracetamol gemengd worden voorgeschreven met een terugbetaalde grondstof of specialiteit, dan worden de bereidingen terugbetaald zonder attest van de adviserend geneesheer.
Wanneer zij alleen of onderling gemengd worden voorgeschreven, dan is een attest van de adviserend geneesheer altijd noodzakelijk.

Codeïne (base en fosfaat) en dextropropoxyfeenHCL worden alleen terugbetaald met een attest van de adviserend geneesheer, zelfs als deze producten gemengd worden met een terugbetaalbare grondstof of specialiteit.

20% korting bij de aanschaf van paracetamol

Chronische pijnpatiënten kunnen bovendien een korting van 20% genieten bij de aankoop van paracetamol. Ook hier is een voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer nodig. De behandelende arts dient daartoe de nodige documenten in te vullen. De toestemming is steeds geldig voor één jaar. Ook een voorschrift van de behandelende arts (één per verpakking) is vereist. Het voordeel hier is tevens dat het remgeld van de aldus aangeschafte parecetamol mee wordt opgenomen in de maximumfactuur.

De nodige documenten voor aanvraag van terugbetalingen of korting vind je via onderstaand links.
 

Bijlage
Download this file (20-korting-paracetamol.pdf)korting[korting]0 kB
Download this file (brief-behandelende-arts.pdf)brief arts[brief arts]0 kB
Download this file (terugbetalingsaanvraag-paracetamol.pdf)terugbetalingsaanvraag[terugbetalingsaanvraag]0 kB