Zijn onderstaande situaties voor jou herkenbaar? Dan kunnen wij misschien iets voor jou betekenen !
 


Een medewerker van een Dienst OndersteuningsPlan luistert naar jouw vragen, denkt mee over mogelijke antwoorden en gaat mee op zoek naar mensen en/of organisaties die je kunnen helpen.

We kunnen ook andere personen die jou goed kennen, betrekken.
 

Onlangs zijn mijn beide ouders overleden. Voordien ging ik er dagelijks langs, ik besprak alles met hen. Zij waren mijn vrienden. Nu wil ik graag nieuwe mensen leren kennen, maar hoe begin ik daaraan?
Mijn dochtertje heeft een motorische beperking en gaat volgend jaar naar het eerste leerjaar. Op school hebben ze gezegd dat er tijdens de lessen altijd iemand bij moet zijn.
Ik ben 18, ik wil alleen wonen, op school hebben ze gezegd dat ik begeleid wonen nodig heb. Iemand anders zei me dat ik dan nog 3 jaar moet wachten. Zo lang wil ik niet wachten.
Sinds mijn hersenbloeding heb ik een aantal beperkingen. Eigenlijk wil ik terug zo gewoon mogelijk leven, maar ‘k vind het moeilijk om hier alleen over na te denken en oplossingen te zoeken.


We proberen daarbij zo inclusief mogelijk te werken. Dit wil zeggen dat we gaan kijken wat bv de personen die je al kent, kunnen doen voor jou. We gaan ook op zoek naar diensten of verenigingen in je buurt. Indien nodig zoeken we ook mee naar voorzieningen die specifiek werken voor mensen met een handicap (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap = VAPH)

Al deze zaken beschrijven we in een ondersteuningsplan.

Voor wie?
 

  • voor personen met een (vermoeden van) handicap
  • voor kinderen, jongeren en volwassenen
  • je krijgt nog geen begeleiding vanuit een dienst van het VAPH
  • ook ouders, familie of andere personen die betrokken zijn bij het leven van mensen met een beperking kunnen beroep doen op een Dienst OndersteuningsPlan


Belangrijk om weten:

De ondersteuning vanuit een Dienst OndersteuningsPlan is gratis en tijdelijk.
In de provincie Antwerpen zijn er 2 Diensten OndersteuningsPlan actief, nl. OpMaat en ’t Traject.
Elke dienst heeft een eigen regio waarin ze werken. Je kan op het kaartje zien welke dienst in jouw regio actief is. Je bent vrij om zelf te kiezen bij welke dienst je je aanmeldt.

alt

Meer info

Voor meer informatie zijn we tijdens de kantooruren (en op donderdag tot 18.00 uur) te bereiken op 03/889.00.07.
OpMaat heeft ook een website www.trajectbegeleidingopmaat.be