Wie drie tot zes maanden ziek is, gaat maar in de helft van de gevallen terug naar dezelfde werkgever. Na een jaar is dat slechts twintig procent. We moeten er dus met z'n allen voor zorgen dat iemand zo snel mogelijk re-integreert.


Iemand die ziek is geweest, gaat best zo snel mogelijk weer aan het werk, want hoe langer men arbeidsongeschikt is, hoe kleiner de kans dat hij of zij terugkeert naar dezelfde werkgever', zegt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde (KU Leuven).

'Iemand die drie tot zes maanden afwezig is, keert slechts in de helft van de gevallen terug naar zijn oude werkplek. Wanneer deze afwezigheid oploopt tot meer dan een jaar, daalt de terugkeer tot 20 procent, na twee jaar slechts 10 procent.'
 

Invloed op herstel


'Uit onderzoek blijkt bovendien dat langdurige afwezigheid gepaard gaat met een minder goed herstel. Rugpatiënten bijvoorbeeld die dankzij goede ondersteuning en aanpassing op het werk sneller hun job hervatten, blijken minder pijn te ervaren en sneller te genezen dan rugpatiënten die langdurig thuis blijven', aldus Godderis.

Maar voor heel wat patiënten die ernstig ziek waren, is het niet of nauwelijks mogelijk om meteen fulltime aan de slag te gaan. De ziekenfondsartsen, die moeten nagaan of iemand arbeidsongeschikt is, hebben ook als opdracht om mensen te begeleiden om opnieuw te gaan werken, ook via deeltijdse arbeid. In 2011 ging het om 8 procent van het totale aantal invalide loontrekkenden die een deeltijdse activiteit uitoefenden. In het begin deeltijds opnieuw gaan werken, blijkt dus in de praktijk niet zo evident.

Ziekenfondsartsen hebben vaak te weinig tijd voor de patiënt. 'Ze zien 20 tot 30 patiënten per halve dag', zegt Jo Vromant, die op de dienst uitkeringen van de Christelijke Mutualiteit (CM) werkte.

'We zijn aan een systeem aan het werken om minder patiënten te zien, of minder vaak, om zo meer tijd per consultatie te kunnen besteden', reageert Philip Berkein van het socialistische ziekenfonds. 'Maar de job moet het ook toelaten om deeltijds te werken en de werkgever moet er ook voor open staan.'

'Heel wat reumapatiënten zijn dankzij medicatie na een tijd redelijk stabiel. Zij zouden deeltijds kunnen werken, maar ze worden er niet over ingelicht door hun ziekenfondsarts. Of de werkgever wil het niet. En dus blijven ze volledig op invaliditeit. Vaak tegen hun zin, omdat ze zich uitgerangeerd voelen en de sociale contacten missen', zegt Jeannine Engelen, zelf al vele jaren reumapatiënt en bestuurder van patiëntenvereniging ReumaNet. 'Er zijn er anderen, die dan maar fulltime gaan werken omdat ze geen andere optie hebben. Die liggen 's avonds uitgeput in de zetel, net als het hele weekend, om te recupereren. Met als gevolg dat ze op een dag hervallen en opnieuw volledig ten laste komen van het ziekenfonds. Is dat dan beter?'
 

Systeem toegelaten arbeid


Ook Ilse Weeghmans van het Patiëntenplatform bevestigt het gebrek aan mogelijkheden om 'een beetje' te werken. 'Chronisch zieken kunnen via het systeem van toegelaten arbeid een paar uur per week werken, maar ziekenfondsartsen kennen het systeem onvoldoende of beginnen daar zelden over.'

'Overleg tussen ziekenfondsartsen, huisartsen (die de patiënt het beste kent) en bedrijfsartsen (die de werkplek het beste kennen) is nodig om meer mensen via deeltijdse arbeid terug aan het werk te krijgen', zegt Godderis. 'We zouden immers allemaal dezelfde doel moeten hebben: de optimale gezondheid van de werknemers.'


Bron: De Standaard, 21 augustus 2013