Tot op vandaag bestaat de behandeling van fibromyalgie voornamelijk uit symptoombestrijding. Deze symptomatische behandeling (bvb pijnstilling, slaapmedicatie, antidepressiva, …) doet echter niets aan de oorzaak van het probleem. Ze staat gelijk aan het afzetten van je alarm tijdens een inbraak.

Vermoeidheid – een tekort aan energie, dat gepaard gaat met geestelijke (zoals concentratiestoornissen) en lichamelijke (zoals vermoeidheid in de spieren) vermoeidheid – is een kernsymptoom van een aantal ziektebeelden, waarbij een verstoring van het immuunsysteem, een hoger cytokinepeil, oxidatieve stress en een lager omega-3-peil aan de basis liggen.

Fibromyalgie (FM) is vaak onbekend, brengt mogelijk veel onbegrip mee en bovendien zijn er nog véél misverstanden hieromtrent.

Prof. Van Houdenhove somt een aantal misverstanden op en tracht deze genuanceerd te bespreken of te counteren vanuit het perspectief van de “evidence based medicine” met als uiteindelijke bedoeling voorwaarden te scheppen voor een optimale hulpverlening.