Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Dit kan een product, een ruimte of een werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral gekend in arbeidssituaties. Het is immers afgeleid van de Griekse woorden ‘ergon’ (werk) en ‘nomos’ (wet) en moet ervoor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers verzekerd wordt.
Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.


Voordracht door Ergotherapeut Lemmens Heidi – Fibromyalgie-Ontmoetingsdag 23/10/2011 Malle
 

Levenskwaliteit


Wat is de inhoud hiervan? Ontleed heeft men het hier over de kwaliteit of de zin van het leven. Dit is voor ieder anders! Het is belangrijk dat je leven zin heeft! Anders gaat alles in de negatieve spiraal en is verbetering van je gezondheid moeilijker.

Fibromyalgiepatiënten ondervinden door hun ziekte veel beperkingen in hun handelen. En handelingen kunnen stellen, draagt nu net bij tot een goede levenskwaliteit.
 

De Mens.


De mens bestaat uit zijn lichaam, zijn verstand en zijn wezenlijke kern.
Ons lichaam is dan bvb. de ochtendstijfheid die we ervaren, verhoogde spierspanning, spier- en gewrichtspijnen, ...
Voor een goede levenskwaliteit is het belangrijk dat we ons verstand inschakelen om de dingen goed te kunnen interpreteren. Bvb. mijn ochtendstijfheid verdwijnt, waardoor komt de verhoogde spierspanning? Heb ik teveel gedaan?
Gevoelens moet je leren te plaatsen. Bvb. er is onbegrip in je omgeving. Wat doe je daarmee? Kan je er iets mee doen? Stel dat je reeds veel inspanningen deed om je omgeving te informeren over je ziekte, zowel door zelf uitleg te geven als door de gepaste literatuur aan te bieden. Dan moet je soms tot de conclusie komen dat het niet meer in je handen ligt. Je zal moeten leren omgaan met het onbegrip of afstand nemen van de mensen die het onbegrip uiten.
Je eigen wezenlijke kern geeft antwoorden op de vraag: "Wie ben ik werkelijk?" Hierbij is het belangrijk op zoek te gaan naar je positieve talenten en om hiermee toch iets positiefs te doen met of desondanks fibromyalgie. Heel belangrijk hierbij is te beseffen dat je fibromyalgie niet bent, maar dat je fibromyalgie hebt.

Naast de mens op zich als wezen, moeten we ook rekening houden met de invloed van talrijke omgevingsfactoren.


Deze omgevingsfactoren kunnen zijn:

•    Materieel:

o    koude,
o    vochtigheid,
o    financiële situatie.

•    Sociaal:

o    educatie van je omgeving,
o    de noodzakelijkheid van dingen die moeten gebeuren.

 


Hoe kan je je levenskwaliteit verbeteren?


Het sleutelwoord om je levenskwaliteit in geval van ziekte te verbeteren is ENERGIEMANAGMENT.
Stimuleer jezelf om in beweging te blijven! Dit doe je door bewust te worden van je lichaam. Ga op zoek naar je grenzen. En denk hierbij dat hervatten van fysieke activiteit altijd gepaard gaat met pijnklachten. Dit hoef je niet als negatief te zien. Het is een gevolg van iets die je wil bereiken. Ga echter wel langzaam te werk, anders krijg je te maken met overbelasting en dat is niet te bedoeling. Je moet plezier beleven in je bewegingen.
Belangrijk hierbij zal de reorganisatie van je dagelijks leven zijn.

 

Activiteitendagboek


Hoe begin je hieraan? Houd gedurende 3 dagen een activiteitendagboek bij. Schrijf in blokken van 1 uur op wat je gedaan hebt.
Door het noteren van je handelingen zal je een beter inzicht krijgen in je eigen functioneren. Het is interessant om dit dagboek samen met iemand te doorlopen. Doe dit niet samen met je partner, omdat het risico op te sterke beïnvloeding van je partner groot is.


Doel van het dagboek is het bekomen van een evenwichtige week- en dagplanning m.a.w. TIMEMANAGEMENT.

Enkele tips:

•    Dingen die je niet graag doet zijn energievreters. Voeg voldoende rustpauzes in tijdens en na een dergelijke activiteit.
•    Noodzakelijke activiteiten uitstellen zorgt voor ruis in je onbewuste.  Plan deze activiteiten dus best als eerste, maar houd ook hier rekening met voldoende rustpauzes.

 

Ergonomische tips en adviezen


Ergonomie is handelen op een efficiënte manier.
Algemeen steunt dit op 3 punten:

•    voldoende ondersteuning;
•    een neutrale positie van de gewrichten;
•    de inschakeling van zoveel mogelijk grote gewrichten.

 

Werkhouding

 

alt


Slaaphouding

 

alt


Zithouding


alt


Voorwerpen tillen

Kies een stabiele uitgangshouding.
Hou de last dicht tegen het lichaam.
Hou de rug recht.
Buig door de benen.
Draai met de voeten.
Vermijd het tillen.
Til zware lasten met twee.
Gebruik hulpmiddelen.
Beperk het lopen.
Zoek steunpunten .alt

Praktische hulpmiddelen


Hulpmiddelen of aanpassingen kunnen het leven veraangenamen, wees echter voldoende kritisch. Heb je nood aan hulpmiddelen, dan kan je je in een thuiszorgwinkel uitgebreid laten informeren inzake aanbod en kostprijs.


Bron: voordracht door Ergotherapeut Lemmens Heidi – Fibromyalgie-Ontmoetingsdag 23/10/2011 Malle