Vermoeidheid – een tekort aan energie, dat gepaard gaat met geestelijke (zoals concentratiestoornissen) en lichamelijke (zoals vermoeidheid in de spieren) vermoeidheid – is een kernsymptoom van een aantal ziektebeelden, waarbij een verstoring van het immuunsysteem, een hoger cytokinepeil, oxidatieve stress en een lager omega-3-peil aan de basis liggen.


 
Voordracht door Prof. Maes – VLFP Congres 11 oktober 2008
 

Triggerfactoren


Zowel CVS als FM kunnen langdurig sluimerend aanwezig zijn, om dan plots geactiveerd te worden door factoren uit de leefomgeving, zoals stress, infecties, slaapstoornissen en/of slechte voeding. De ontwikkeling van FM heeft waarschijnlijk bij iedere patiënt meerder oorzaken, terwijl niet bij alle patiënten met FM een trigger aan te wijzen is.

Mogelijk triggers zijn:
 
Een bacteriële infectie veroorzaakt een chronische ontsteking met als gevolg een chronische activering en tevens onderdrukking van het immuunsysteem en meer oxidatieve stress.
Een virusinfectie brengt een ontsteking teweeg met als gevolg een stijging van het aantal cytokines en een activering van het immuunsysteem.
Metaalallergieën kunnen aanleiding geven tot een langdurige stimulatie van het immuunsysteem waardoor het aantal cytokines stijgt.
Een voedingsallergie veroorzaakt een respons in het immuunsysteem met als gevolg een stijging van het aantal cytokines.
Door darmproblemen worden voedingsstoffen minder goed opgenomen of komen er toxische stoffen in de bloedbaan met als gevolg een tekort aan antioxidanten en vitamines waardoor de weerstand daalt.
Langdurige psychologische stress veroorzaakt stoornissen in het immuunsysteem en een verhoging van het aantal cytokines wat een aantal hormonale stoornissen tot gevolg heeft.
Perioden waarin te lang en te veel wordt gewerkt, monden uit in een instorting van het immuunsysteem met een sterke ontwikkeling van oxidatieve stress en een uitputting van omega-3 vetzuren en/of L-carnitine.
 

FM en CVS zijn ontstekingsziekten


CVS en FM zijn ontstekingsziekten, ontstaan door interne (virussen, bacteriën, hormonale stoornissen, …) en externe stressoren (psychologische stress, omgevingsstress zoals lawaai, luchtverontreiniging, …).
 
Langdurige stress ten gevolge van interne en/of externe factoren leidt tot een aantal veranderingen in ons lichaam.
 
Het cortisol releasing hormoon (CRH) gaat stijgen waardoor ook het adrenocorticoop hormoon (ACTH) toeneemt.
Dit leidt op zijn beurt tot een cortisolverhoging en ten slotte tot de toename van adrenaline.
Een te langdurige hoge cortisolspiegel leidt tot disfuncties en beschadiging van de hersencellen en een verstoorde werking van de neurotransmitters serotonine, dopamine en acetylcholine.
De hersencellen nemen minder glucose op waardoor er concentratie- en geheugenstoornissen optreden.
De uitputting van de bijnieren en de verstoring van de glucosestofwisseling doen de productie van ontstekingsbevorderende prostaglandinen en cytokinen stijgen en maken ons vatbaarder voor infecties en allergieën.
Cytokinen gaan op hun beurt aanzetten tot de aanmaak van stikstofoxide-synthase (iNOS) met de vorming van de zeer sterke oxidant peroxynitriet tot gevolg.
Externe en interne stressoren veroorzaken tevens veranderingen in Nuclear Factor – kappabeta. NF-kb is een stof in de cellen die een belangrijke mediator is van oxidatieve stress (wanneer de aanmaak van zuurstofradicalen de opname van antioxidanten overstijgt) en ontstekingsprocessen. De oxidatieve stress veroorzaakt schade aan mitochondriën (energiecentrales binnen de cellen), vetten en eiwitten en zorgt ervoor - samen met de ontstekingsreacties - dat er auto-immuunreacties optreden.
Dat oxidatieve stress een rol speelt, blijkt bovendien uit de tekorten aan een aantal essentiële antioxidanten zoals L-carnitine, DHEA en zink evenals aan omega-3 vetzuren.
 

Hormonale stoornissen


Onderzoeken hebben bovendien uitgewezen dat er bij FM vaak sprake is van een hormonale stoornis met name een stoornis van de hormonen DHEA, het groeihormoon (GH) en de insuline-like-growth-factor-1 (IgF-1). De functie van de groeihormonen GH en IgF-1 is energie geven. Ze stimuleren de stofwisseling en het immuunsysteem om optimaal te werken. DHEA heeft een beschermend effect omdat het de negatieve gevolgen van het stresshormoon cortisol in evenwicht houdt. Als het cortisolpeil te sterk stijgt, verzwakt het immuunsysteem. Zowel GH als IgF-1 en DHEA zijn energiegevende hormonen die ook het immuunsysteem stimuleren.
 
Naast het DHEA, IgF-1 en GH peil is ook dat van melatonine en van het antioxidant L-carnitine van belang. L-carnitine is één van de belangrijkste antioxidanten. Het onderdrukt oxidatieve stress en stimuleert bovendien de aanmaak van serotonine in de hersenen. Het vermindert de kans op ontstekingen omdat het de productie van cytokines afremt. L-carnitine is ook van belang bij de vetstofwisseling. De stof transporteert de vetzuren naar de mitochondriën (energiecentrales binnen de cellen) waar ze worden verbrand en omgezet in energie.
 
Serotonine is een stof die regulerend werkt op pijn. Het zorgt voor een prettig gevoel, het beïnvloedt de darmperistaltiek en ’s avonds bij het invallen van de duisternis wordt serotonine omgezet in melatonine, het slaaphormoon bij uitstek. Tijdens een goede diepteslaap kan het lichaam allerlei herstelprocessen uitvoeren. Is die diepteslaap onvoldoende door serotonine (en daardoor dus melatonine-) tekort kunnen lichaam en geest onvoldoende bijkomen van de inspanningen van de dag met als gevolg moeheid en spier/peesklachten.
 

De aanpak van Prof. Maes


Door middel van bloed- en urinetesten wordt uitgezocht welke stoornissen er zijn in het immuunsysteem en in de oxidatieve stress. Er wordt gecontroleerd of er auto-immuniteit is, of er stoornissen zijn in de hormonen, neurotransmitters of in de verhouding van de essentiële vetzuren. Daarnaast wordt nagegaan welke de triggerfactoren zijn. Is er sprake van een virale of bacteriële infectie, voedingsintoleranties of het lekkende darmsyndroom?
 
Er wordt een antwoord gezocht op vragen als: Welke immuunstoornissen zijn er? Is het immuunsysteem geactiveerd of onderdrukt? Waar zit een ontsteking? Is er een stijging van het aantal cytokines? Is er sprake van auto-immuniteit? Is er een teveel aan oxidatieve stress en komt dit door een tekort aan antioxidanten? Zo ja welke, L-carnitine, co-enzym Q10, glutathion of nog andere? Zijn er stoornissen in het vetzuurprofiel? Zijn er stoornissen in de hormonen DHEA, GH IgF-1 of cortisol? Zijn er stoornissen in de neurotransmitters en met name in serotonine of noradrenaline?
 
De moleculaire behandeling bestaat uit een gepersonaliseerde aanpak van de pathofysiologie (oorzaken) en de triggerfactoren.
 
Een normalisatie van de biologische stoornissen door middel van:
-          de klassieke medicijnen zoals antidepressiva,
-          nutriceuticals en neuroceuticals (eigen samenstelling),
-          immuuntherapie,
-          therapie tegen ontstekingen,
-          immunoglobulines,
-          hormonale therapie,
-          omega-3 vetzuren (hooggezuiverde EPA met of zonder DHA),
-          aminozuren,
-          specifieke antioxidanten.
 
Het elimineren van de uitlokkende factoren door:
-          antibiotica,
-          antivirale nutriceuticals,
-          nutritionele therapie,
-          exclusiedieet,
-          psychotherapie.
 
Specifieke therapieën :
-          psychotherapie,
-          biofeedback (neurofeedback),
-          APS-therapie,
-          training van de motorische functies,
-          lymfedrainage.