Deze pilotstudie werd slechts uitgevoerd op een beperkt aantal personen met fibromyalgie. Toch is het resultaat bijzonder interessant.


Fibromyalgiepatiënten die dagelijks minstens 30 minuten fysiek actief zijn, zien de pijnsymptomen met zowat 35% verminderen.

Fysieke activiteit vermindert de pijn met één derde!

De studie werd uitgevoerd op 84 personen die al een aantal jaren last hadden van fibromyalgie en die een laag niveau van fysieke activiteit hadden. De helft onder hen moest in de loop van de dag 30 minuten fysieke activiteit naar keuze integreren: wandelen, het huishouden doen, tuinieren,  sport, enz. Het ging wel degelijk om een fysieke activiteit die vijf- tot zevenmaal per week moest herhaald worden, maar dan wel met een progressieve start: de eerste week 5 minuten per keer, en daarna dagelijks 5 minuten meer.

Na twee maanden, hadden de actieve fibromyalgiepatiënten hun aantal dagelijkse stappen met 54% verhoogd (ze droegen een pedometer). Hun uithouding was tevens met 20% verbeterd en hun perceptie van pijn was met 35% gedaald. Hun fysieke beperkingen waren bovendien met 18% verminderd.

Wat ook belangrijk is aan dit onderzoek, is het feit dat aangetoond werd dat fibromyalgiepatiënten zich niet per se op een sportprogramma moeten storten. Het cumuleren van activiteiten uit het dagelijkse leven kan volstaan om een dagelijks totaal van 30 minuten te bereiken: een beetje meer rondlopen of wat actiever stappen, de trap nemen in plaats van de lift, knutselen, het gras maaien of onkruid wieden, stofzuigen..., alles telt!

Opmerkelijk is dat de richtlijnen (30 minuten fysieke activiteit per dag, vijf- tot zevenmaal per week) door 90% van de deelnemers aan het onderzoek werden opgevolgd, tegen minder dan 60% tijdens andere studies waarbij aan de deelnemers een echt fysiek trainingsprogramma werd opgelegd.

Fontaine KR et coll., Arthritis Res Ther. 2010 Mar 30;12(2):R55.

Tijdschrift VLFP - november 2010 nr 83