Van voedingssupplementen wordt gezegd dat ze erg in zijn tegenwoordig. Ze zijn overgewaaid vanuit de Verenigde Staten.


Nochtans moeten we niet verwonderd zijn dat ook hier gretig voedingssupplementen gekocht worden. Immers hoeveel tijd en inzet vraagt gezond koken niet? En hoeveel zekerheid hebben we nog betreffende de kwaliteit van het voedsel dat we kopen? ...
 
Wat is Q10?
 
Co-enzym Q10 is een natuurlijke stof die door ons lichaam (de lever) zelf wordt aangemaakt, maar is ook overal in de natuur aanwezig. Aan dat laatste heeft Q10 ook zijn oorspronkelijke naam te danken: ubiquinon, omdat het in de natuur alomtegenwoordig is. Het co-enzym is werkzaam in de energieproductie van de cellen. Het helpt enzymen bij het maken van ATP, een stofje waarin in het lichaam energie wordt opgeslagen in de vorm van fosfaten. De lichaamseigen productie neemt echter af naarmate men ouder wordt, dit afhankelijk van het soort leven dat men geleid heeft. Dit tekort kan een belangrijke oorzaak zijn van de normale verouderingsprocessen. We worden dan rapper moe, onze vitaliteit loopt terug en de weerstand van ons lichaam neemt af.
 
Wat gebeurt er bij een gebrek aan co-enzym Q10?
 
Zodra het co-enzym Q10-gehalte van het bloedplasma 25% onder het verzadigingspunt ligt, begint weefselschade op te treden. De cel kan niet meer genoeg energie produceren en reageert steeds gevoeliger op stress. Dit remt ons prestatievermogen af en verzwakt onze afweer.
 
Hoe kan een gebrek aan Q10 ontstaan?
 
De eigen productie neemt vanaf het veertigste levensjaar af: het systeem dat verantwoordelijk is voor de eigen aanmaak in onze lever functioneert steeds slechter. Tegelijkertijd heeft het lichaam echter meer co-enzym Q10 nodig dan het ter beschikking heeft, omdat stress ook meer energie eist. Ook door ziekte, medicijnen en dië´¥n kan een tekort aan Q10 ontstaan. Wanneer het lichaam gedurende jaren constant onder stress gestaan heeft, heeft het nog weinig kans om aan zelfgenezing te doen. De concentratie van gevaarlijke vrije radicalen neemt toe, het co-enzym Q10 heeft dan vooral een beschermende rol en kan zich minder bezig houden met zijn eigenlijk taak namelijk de energieproductie. Vrije radicalen zijn nakomelingen van gewone moleculen die een kleinste deeltje, een elektron, zijn kwijtgeraakt. Ze hebben een bijzonder vernietigende werking. Ze maken vetten in celwanden bijvoorbeeld ranzig: één van de hoofdoorzaken van het ontstaan van kanker.
 
Werking van Q10.
 
Zuurstof, het gas dat wij als vanzelfsprekend levenselexir beschouwen is eigenlijk ook heel gevaarlijk. Het kan dodelijk zijn. Vermengd met waterstof ontploft zuurstof, in een zogeheten knalgasreactie, waarbij water ontstaat. Een dergelijke vermenging vindt ook in onze cellen plaats. Het is één van de hoofdfuncties van Q10 om, samen met andere enzymen, deze ontmoeting tussen zuurstof en waterstof, waarbij water en kooldioxide ontstaan, zo te temperen dat het eenvoudig niet tot een explosie komt. In plaats daarvan worden de bij deze reactie vrijkomende krachten zo omgezet dat de cel er later, in de vorm van energie, over kan beschikken. Door biologische stofwisselingsprocessen ten behoeve van energieproductie slaagt de natuur erin de hitte van het vuur te benutten zonder zich te branden. Co-enzym Q10 is voor onze celmotoren de ontstekingsvonk die ze start. Wanneer de motoren eenmaal lopen, leveren ze de cellen energie voor alle andere processen. Wanneer de concentratie van vrije radicalen in de cel toeneemt, wordt daardoor de afweer gemobiliseerd, in de vorm van de zogenoemde antioxi-danten : vitamine E, vitamine C, bètacaroteen en vooral co-enzym Q10. Ze hebben een vergelijkbare werking, maar verschillen in hun aanknopingspunt: terwijl vitamine C op waterhoudende en vitamine E op vethoudende plaatsen de concentratie van vrije radicalen kan verminderen, en bè´¡caroteen zuurstofradicalen speciaal onderschept, grijpt co-enzym Q10 preventief in en verhindert de vorming van radicalen. Co-enzym Q10 is niet alleen direct verantwoordelijk voor celbescherming, maar ook indirect door het door aanvallen van oxidanten "verbruikte" vitamine E weer te regenereren. Bovendien neemt co-enzym Q10 ook door vitamine E onderschepte vrije radicalen over en vernietigt ze. Deze beschermende activiteiten beperken echter de mate waarin Q10 beschikbaar is voor energieproductie.
 
Welke goede eigenschappen kunnen aan Q10 worden toegeschreven?

 • vergroot de weerstand
 • verbetert de stofwisseling van de hartspier
 • kan te inefficiëte kransslagaders en hartstilstand voorkomen
 • vertraagt het verouderingsproces
 • nodig voor een gezond functionerend zenuw- en hersenstelsel
 • kan meer energie geven
 • is een krachtig antioxidant
 • is samen met magnesium goed tegen hoge bloeddruk.

 
Co-enzym Q10 helpt de huid :

 • bij overgevoeligheid voor zon
 • bij vitiligo (huidvlekken of haar zonder pigment)
 • bij acne
 • geneest sneller wonden
 • bij neurodermatitis
 • beperkt littekenvorming en beïnvloedt die positief
 • bij psoriasis
 • bij contactallergieën

 
Hoe kunnen we onze Q10-voorraad op peil houden?

 • Zorg voor een gezonde voedings- en levenswijze.
 • Voed u zoveel mogelijk met verse, gevarieerde kost.
 • Vermijd extremen, zoals te veel vlees, te veel suiker, en te veel vet, of alleen vegetarische rauwkost.
 • Wanneer u twijfelt of u met uw voeding alle noodzakelijke, vitale stoffen binnenkrijgt, kan een voedingssupplement nuttig zijn.

 
Volgende factoren verlagen de concentratie van co-enzym Q10 in levensmiddelen met 15 tot 45 procent.

 • Conserveringsmethoden
 • Te langdurige opslag
 • Industriële verwerkingsmethoden (bv conserven, verpakte worst en vleeswaren)
 • Verkeerde behandeling bij verwerking thuis (bijv. te lang koken of bakken)

 
Q10 is verkrijgbaar bij apotheker en natuurvoedingswinkels als voedingssupplement.
 
Slik nooit op eigen houtje. Raadpleeg steeds je behandelende arts.

 
Bron: VLFP tijdschrift nr 51 november 2002