Steeds meer Belgen doen aan zelfmedicatie, ze nemen geneesmiddelen op eigen initiatief, zonder advies van hun arts. Dat kan bij de behandeling van kwaaltjes voor tijdswinst zorgen, maar hoe doeltreffender geneesmiddelen zijn, hoe groter hun potentieel gevaar is. Hoe kan je aan zelfmedicatie doen zonder risico's te lopen?

 

Zelfmedicatie is een gewoonte geworden als het om het verzorgen van kwaaltjes van voorbijgaande aard gaat. Het is geen luxe, in veel gevallen is het noodzakelijk. Voorwaarde is wel dat men weet wat men doet en dat men de gezondheid niet op het spel zet. In Frankrijk, waar 80% van de bevolking aan zelfmedicatie doet, heeft een bedrijf dat gespecialiseerd is in risicobeheer een gids voor zelfmedicatie opgesteld die belangrijk advies geeft aan mensen die geneesmiddelen nemen zonder eerst hun arts te raadplegen.

De tien geboden van zelfmedicatie

Professor Giroud en dr. Hagège op de tien geboden van zelfmedicatie. Het is erg belangrijk dat  men die geboden in gedachten houdt.

Alle geneesmiddelen kunnen voor incidenten en zelfs voor ongelukken zorgen als ze niet goed gebruikt worden. Onredelijke zelfmedicatie zonder kennis van zaken doet dat risico stijgen. Aarzel vooral niet om erover te praten met je arts of je apotheker.
Zelfmedicatie moet altijd beperkt zijn en van korte duur. Het geneesmiddel mag maar één actief bestanddeel bevatten (maximum twee) en het gebruik mag niet langer aanhouden dan vijf dagen. Bij het aanhouden of het verergeren van de symptomen en het optreden van bijkomende problemen moet de behandeling stopgezet worden en moet men een arts raadplegen.
Bij zelfmedicatie moet men zich strikt houden aan de gebruiksaanwijzing en moet men ook nagaan of het geneesmiddel nog niet vervallen is.
Vrouwen die zwanger zijn, vrouwen die borstvoeding geven, zuigelingen en kleine kindjes mogen nooit aan zelfmedicatie doen.
Breng je arts altijd op de hoogte van de geneesmiddelen die je op eigen initiatief neemt.
Doe nooit aan zelfmedicatie bovenop een behandeling die voorgeschreven wordt door je arts. Waarom? Omdat er geen gegevens zijn over de mogelijke interacties.
Alcohol kan een invloed hebben op de doeltreffendheid van bepaalde geneesmiddelen. Bovendien doet 'drank' het risico op ongevallen stijgen.
Geneesmiddelen die je arts voorschrijft mogen niet achtergehouden worden om er later mee aan zelfmedicatie te doen.
Een geneesmiddel dat iemand van je naasten veel goed deed, kan voor iemand anders geen enkel effect hebben of zelfs gevaarlijk zijn.
Geneesmiddelen moeten bewaard worden op een koele, donkere en droge plek en buiten het bereik van kinderen.

Zelfmedicatie is niet geschikt voor mensen die een chronische behandeling volgen en ook niet voor mensen met een fragiele gezondheid (zwangere vrouwen, mama's die borstvoeding geven, baby's en kleine kindjes). Het nemen van geneesmiddelen moet altijd met kennis van zaken gebeuren en liefst met het advies van je apotheker of je arts.

Zelfmedicatie en pijn.

Hoofdpijn, een verkoudheid, voorbijgaande pijn,… Veel mensen trachten ‘zichzelf’ te genezen zonder noodzakelijk langs hun arts te gaan. Zelfmedicatie is vandaag een trend. Het gaat om geneesmiddelen die vrij verkrijgbaar zijn bij de apotheker, maar wat niet wil zeggen dat dit geen ‘echte’ geneesmiddelen zijn. Deze geneesmiddelen worden vaak gebruikt in de eerste stap van pijnbehandeling. Maar zelfmedicatie stuit op veel problemen! Veel mensen gebruiken ze verkeerd en weten niet hoeveel en hoelang men ze mag nemen. Een goede raad: betrek steeds je huisarts wanneer je op eigen houtje geneesmiddelen inneemt. En gebruik geen geneesmiddelen langdurig zonder medisch advies.

Zelfmedicatie houdt risico’s in wanneer:

•    men niet aandachtig de bijsluiter leest; geneesmiddelen kunnen gevaarlijke bijwerkingen hebben;
•    het geneesmiddel niet bedoeld is om de symptomen te behandelen die de patiënt heeft;
•    de dosis niet gerespecteerd wordt;
•    het een interactie met een ander geneesmiddel veroorzaakt;
•    er geen rekening gehouden wordt met eventuele allergieën;
•    de patiënt onvoldoende kennis heeft van het geneesmiddel.

Zelfmedicatie kan zelfs een juiste diagnose en behandeling vertragen.
Pijn is geen lachertje; praat er dus steeds over met je arts!
Bij zelfmedicatie kan je steeds terecht bij je apotheker. Hij luistert, stelt vragen over belangrijke punten en denkt met je mee. Hij zorgt samen met jou voor medicatiebewaking wat je gezondheid alleen maar ten goede komt. Hij geeft ook aan wanneer het nodig is een arts te consulteren.

http://www.e-gezondheid.be/zelfmedicatie-de-tien-geboden/2/actueel/482
http://www.securex-ziekenfonds.be