Als je kind lange tijd ziek is of een chronische ziekte heeft en niet naar school kan gaan, kan je als ouder voor je kind tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen.

Tijdelijk onderwijs aan huis is niet alleen belangrijk om de schoolachterstand van je kind te beperken maar vooral om je kind blijvend te betrekken bij de activiteiten in de klas en op school. De leerkracht kan je kind op de hoogte houden van wat er in de klas gebeurt en hem zo betrekken met het klasgebeuren.  Dit maakt het achteraf ook makkelijker om terug naar de klas te gaan.


Bij tijdelijk onderwijs aan huis stuurt de school een leerkracht die bij je thuis komt les geven. Voor kinderen met een chronische ziekte betekent dit dat je kind, per 9 halve dagen afwezigheid van school, recht heeft op vier uren onderwijs aan huis. In samenspraak met de school kan dan bekeken worden welke lessen thuis gegeven worden.

Blijkbaar zijn er heel wat ouders en scholen nog niet op de hoogte van de mogelijkheid om tijdelijk onderwijs aan huis aan te vragen. Scholen zijn nochtans verplicht om ouders te informeren over het tijdelijk onderwijs aan huis maar als zij zelf niet op de hoogte zijn, kunnen zij moeilijk aan deze informatieplicht voldoen.

Op volgende websites vind je meer uitleg over de regeling van het tijdelijk onderwijs aan huis en hoe je dit moet aanvragen.
Kijk zeker ook naar de voorwaarden om recht te hebben op het tijdelijk onderwijs aan huis: www.onderwijsvoorziekekinderen.be en www.ond.vlaanderen.be/toah/professional/