Op woensdag 23 oktober 2013 stonden in 23 ziekenhuizen talrijke vrijwilligers patiënten en bezoekers op te wachten.
In de aanloop naar Wereld Reuma Dag op 12 oktober zorgde een grote groep vrijwilligers voor de bekendmaking van onze aandoeningen in verschillende ziekenhuizen.


Met behulp van folders, een quizje, maar vooral de ervaringsdeskundigheid van de patiënten zelf, werden passanten en zorgverleners wegwijs gemaakt in het reumalabyrint.

Zaterdag 12 oktober - Wereld Reuma Dag!

Onder de motto’s ‘Wij willen weten’ en ‘Wij willen meedoen’ organiseerde ReumaNet, het samen-werkingsplatform voor patiëntenverenigingen rond reumatische aandoeningen, een symposium voor patiënten en hun omgeving. De bezoekers werden overspoeld met informatie, een hele dag lang.
Professor Verschueren (UZ Leuven) beet de spits af met een boeiende uiteenzetting rond de multidisciplinaire aanpak van reumatische aandoeningen. Of: hoe teamwork van cruciaal belang is wanneer reuma aangepakt moet worden.

Het middagprogramma bestond uit drie keer drie voordrachten, met wisselende onderwerpen. Zo’n divers publiek van driehonderd deelnemers vraagt immers informatie op maat. De drie za-len zaten telkens goed vol, met de voordrachten van de Nederlandse gastspreker professor Rinie Geenen, Lieve Van Dyck (VLFP-voorzitter) en dokter Brenda De Petter als grote publiekstrekkers. Dit maakt duidelijk dat het vechten tegen onbegrip uit de omgeving, maar ook de dagelijkse pijn, onderwerpen zijn die mensen helaas nog steeds sterk aanspreken. Het zijn zaken waar de medische wereld vooralsnog geen duidelijke antwoorden op heeft. Maar ook de infosessies rond bindweefselziektes (Michel Walravens en Kristof Thevissen), bewegen (Thijs Swinnen), reuma en werk (Saskia Decuman), geneesmiddelen (Françoise Stryckman, Paul Declerck) en medische info op het internet (Dirk Broeckx) konden op heel wat bijval rekenen. Voor sommigen was de tijd te kort, zodat het publiek met vragen bleef zitten. We willen daarom benadrukken dat een goed contact tussen arts en patiënt heel belangrijk is! Bespreek je vragen altijd tijdens persoonlijke visites bij de huisarts, reumatoloog, reumaverpleegkundigen, kinesisten of andere zorgverstrek-kers. Vragen stellen kost niets!

Als stevige afsluiter verwelkomden we voor het panelgesprek rond patiëntenparticipatie en fi-nanciering van patiëntenorganisaties de volgende mensen: politica Yolande Avontroodt, Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV en professor Patrick Verschueren, reumatoloog. ReumaNet-voorzitter Nele Caeyers verdedigde het belang van de patiënten in de discussies. Het debat werd ingeleid door Alain Grijseels (KPMG) en geleid door apotheker Dirk Broeckx (Mediplanet). Het werd een hoopgevende discussie, maar de vraag naar structurele financiering van patiëntenorganisaties werd niet concreet beantwoord.

Tijdens het afsluitende glaasje met hapje stelde dokter Xavier Janssens ons nog het project ‘Hand in Hand, Samen tegen Reuma’ voor. In maart 2014 zal door allerlei acties een week lang gefocust worden op reuma. 1 miljoen chocolaatjes krijgen hierin de hoofdrol. Houd onze website en andere informatiekanalen in de gaten!

We blikken terug op een geslaagde editie van Wereld Reuma Dag! Dank aan iedereen die hier-van een succes maakte! Onze partners, sponsors, vrijwilligers, coördinatoren, de sprekers, de mensen van Extra Time, maar vooral: jullie als bezoekers!

Voor wie graag terugblikt: op http://www.reumanet.be  vind je verslagen, slides, foto’s en dergelijke meer.