Wanneer u uw medicijnen op een zorgvuldige manier gebruikt, is de kans op een goede werking en minder bijwerkingen het grootst. Op het etiket en de bijsluiter kunt u lezen hoe u uw medicijn moet gebruiken. U kunt bijvoorbeeld lezen hoe vaak u uw medicijn moet innemen, wat u moet doen als u een pil vergeten bent en hoe u het medicijn moet bewaren.


Tips

-    Lees de bijsluiter.
-    Zit rechtop als u uw medicijn inneemt.
-    Neem uw medicijn in met een vol glas water.
-    Breek uw medicijn niet kapot, tenzij dit is voorgeschreven.
-    Let goed op of u het medicijn op een lege maag mag of moet innemen.
-    Bewaar uw medicijnen op een donkere, droge plek.
-    Volg de instructies van de arts of apotheker.
-    Vraag naar bijwerkingen.
-    Ga terug naar de arts als de behandeling niet lijkt aan te slaan.
-    Geef de arts aan hoe en wanneer u het medicijn gebruikt.
-    Vertel uw arts of apotheker welke medicijnen u zelf bij de drogist koopt en vraag of ze samen kunnen met de medicijnen die u al gebruikt.
-    Gebruik geen medicijnen van andere mensen.
-    Gebruik geen medicijnen die over de houdbaarheidsdatum heen zijn.
-    Wees alert met medicijnen als u zwanger bent (of wilt worden).

Wat mag ik van mijn arts verwachten bij het voorschrijven?

De arts kan u uitleggen waarom u een bepaald medicijn krijgt. Zowel de arts als de apotheker kunnen u vertellen hoe het werkt, wat u ervan kunt verwachten en of er risico's aan verbonden zijn. Ze kunnen u bijvoorbeeld vertellen wat u moet doen als u last van bijwerkingen krijgt.
Wanneer uw arts u een nieuw medicijn voorschrijft, kiest hij voor een medicijn dat zo goed mogelijk past bij de medicijnen die u al gebruikt. Hij beoordeelt of het een goede aanvulling is op uw andere medicijnen en of de combinaties geen ongewenste wisselwerkingen geven.

Wat mag ik van mijn apotheker verwachten?

U kunt uw apotheker altijd om raad vragen wanneer u het moeilijk vindt om de adviezen op te volgen. Als u problemen heeft met het slikken, is er misschien wel een medicijn in de vorm van een drankje, oplostablet of zetpil.
Uw apotheek heeft ook allerlei hulpmiddelen voor het innemen van medicijnen. Een tablettensplijter of een verdeeldoos voor uw medicijnen kunnen erg gemakkelijk zijn.

Hoe veilig zijn medicijnen?

Alle medicijnen die legaal op de markt zijn, zijn uitvoerig getest. In principe zijn deze medicijnen dus veilig om te gebruiken. Medicijnen kennen een bepaalde werking en vaak ook bepaalde bijwerkingen. Zelf sleutelen aan doseringen kan leiden tot gevaarlijke situaties. Bepaalde combinaties van medicijnen kunnen ook gevaarlijk zijn. Laat uw arts dan ook altijd weten welke medicijnen u nog neemt.

Is er ook een alternatief voor deze medicijnen?

U kunt uw apotheker altijd om raad vragen wanneer u het moeilijk vindt om de adviezen op te volgen. Als u problemen heeft met het slikken, is er misschien wel een medicijn in de vorm van een drankje, oplostablet of zetpil.

Ik heb zo'n last van bijwerkingen. Wat moet ik nu doen?

U kunt in de bijsluiter nagaan of de bijwerking inderdaad bij dit medicijn hoort. Vaak staat er ook aangegeven wat u kunt doen om de bijwerking te voorkomen of te verminderen.
Wanneer u verschillende medicijnen gebruikt, neemt de kans op bijwerkingen toe. Ook naarmate u ouder wordt, loopt u meer kans op bijwerkingen. Overleg met uw arts of apotheker over de last die u heeft van de bijwerking. Misschien hebben zij een alternatief.

Kan ik de dosering verminderen als ik me beter voel?

Uw arts kiest zorgvuldig een medicijn en de dosering daarvan uit. Hij stemt dit ook af met de medicijnen die u al gebruikt. Het is daarom niet verstandig om zelf de dosering aan te passen. U kunt dit het beste met uw arts bespreken.

Ik voel me beter. Kan ik nu stoppen?

U kunt niet zomaar met alle medicijnen stoppen. De ziekte of klachten kunnen terugkomen of u kunt last krijgen van ontwenningsverschijnselen wanneer u stopt. Met sommige geneesmiddelen kunt u daarom beter geleidelijk stoppen. Overleg hierover met uw arts of apotheker.

Ik wil een weekje weg, mogen mijn medicijnen dan ook vakantie?

Wanneer u met vakantie gaat, moet u niet vergeten uw medicijnen mee te nemen. Als u chronisch medicijnen gebruikt, heeft u uw medicijnen tijdens uw vakantie ook gewoon nodig.
Bent u net een kuur begonnen? Een medicijnkuur moet u in principe altijd afmaken. Wanneer u eerder wilt stoppen dan kunt u contact met uw arts of apotheker opnemen.

Ik vind die kuur eigenlijk maar niks. Wat zal ik doen?

Als algemene regel geldt: kuur afmaken. Soms staat in de bijsluiter aangegeven of u wel of niet eerder met een kuur kunt stoppen. Lees de bijsluiter dus zorgvuldig door.
Als het u niet duidelijk is of uw wel of niet eerder kunt stoppen, overleg dan altijd met uw arts of apotheker. Het kan namelijk zo zijn dat als u te vroeg stopt, uw kwaal terug komt. En daar bent u niet bij gebaat.

Wat moet ik doen als het middel erger lijkt dan de kwaal?

In de bijsluiter staan alle bijwerkingen genoemd die een geneesmiddel zou kunnen veroorzaken. Hoe langer een geneesmiddel op de markt is, hoe meer bijwerkingen bekend zijn. En hoe langer de lijst.
Dat betekent echter niet dat die bijwerking bij iedereen voorkomt die het medicijn inneemt. Het betekent ook niet dat die bijwerking zich altijd in ernstige mate voor zal doen.
Iedere arts maakt een afweging bij het voorschrijven van een geneesmiddel over de werking ervan en de mate van ongemak die het gebruik met zich mee kan brengen.
Over het algemeen zal uw arts of uw apotheker u informeren over te verwachten ernstige of lastige bijwerkingen.
Twijfelt u? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ik slik het liefst zo min mogelijk. Kan ik stoppen zodra ik me beter voel?

Wanneer u eerder wilt stoppen met het geneesmiddel, raadpleeg dan de bijsluiter. De werking van geneesmiddelen is verschillend. Het ene middel werkt heel snel en het andere middel moet u langere tijd slikken om optimaal te profiteren van de werkzaamheid. In de bijsluiter leest u hier meer over.

Wat doe ik met mijn ochtendmedicijnen als ik uitslaap?

Medicijnen die u meerdere keren per dag moet innemen, werken gedurende een bepaalde tijd. Zodra die tijd verstreken is, neemt u nieuwe medicatie in. Wanneer u uitslaapt en daardoor pas later uw ochtenddosering inneemt, heeft dit consequenties voor de doseringen die later die dag gepland staan. Per medicijn kunnen die consequenties verschillend zijn. Bespreek dit met uw apotheker.

Ik vergeet wel eens een pil. Is dat erg?

Ja. In het algemeen kan gesteld worden dat doseringen van medicijnen zodanig zijn afgesteld dat een optimale werking gegarandeerd is. Het is daarom belangrijk dat u geneesmiddelen consequent inneemt. Afwijkingen van de doseringen (door pillen te vergeten of bewust over te slaan) tasten de optimale werkzaamheid aan. Per medicijn kan de consequentie daarvan verschillend zijn. Sommige medicijnen verliezen hun hele werking, andere slechts een gedeelte.
Raadpleeg de bijsluiter of bespreek het met uw arts of apotheker. Er zijn veel hulpmiddeltjes ontwikkeld die het u gemakkelijk maken om er aan te denken uw medicijnen in te nemen. Maak daar gebruik van. Uw arts of apotheker kunnen u daarover adviseren.

 
Tijdschrift VLFP - nr 79 - november 2009