Voor veel mensen in ons land, wellicht ook voor jou, is de behandelde geneesheer ook de man of vrouw waar je bij voorkeur bij te rade gaat wanneer je wilt weten wat je best doet en laat voor jouw gezondheid.
 

Om deze bevoorrechte relatie optimaal te benutten, heb je er alle belang bij te weten hoe je best met je arts praat.

Je arts is een van de waardevolste bronnen van informatie voor het behoud van een goede gezondheid. Een onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste mensen die belang hechten aan hun gezondheid, hun behandelende geneesheer beschouwen als de belangrijkste persoon om hen daarbij te helpen. Maar een doktersbezoek kan een gemiste kans zijn wanneer men zich niet goed voelt bij het idee om het met hem of haar te hebben over bepaalde aspecten van de gezondheid, waar men zich zorgen om maakt, omdat men denkt niet het goede moment gekozen te hebben of wanneer men bij de dokter buitengaat met het gevoel dat men een dovemansgesprek gevoerd hebt.

Bij het periodiek geneeskundig onderzoek kan de arts kiezen uit verschillende werkwijzen om de gezondheidstoestand te evalueren en de risicofactoren, waarvoor iemand gevoelig is, bloot te leggen. Hij kan ook een aantal vragen stellen over de manier van leven en meer bepaald over de lichaamsbeweging die je neemt, over je seksueel leven en of je al dan niet rookt. Maar een arts is geen helderziende. Er zijn heel wat gezondheidsproblemen die niet klaar en duidelijk aanwijsbaar zijn binnen een tijdspanne van tien minuten, en hij kan enkel afgaan op de symptomen die hij ziet op het moment van het onderzoek. Hij kan niet weten wat de patiënt gewaar wordt of wat er met hem in de voorbije weken is gebeurd.
 

Wanneer je symptomen voelt die je zorgen baren, praat er dan over tijdens het medisch onderzoek. Of maak een afspraak om er later over te praten. Je kunt erop vertrouwen dat uw arts je zal helpen of je zal verwijzen naar iemand die je kan raadplegen.
 

Wanneer het moment gekomen is om te praten over wat je zorgen baart, wind er dan geen doekjes om, ook wanneer het probleem nogal intiem of vertrouwelijk lijkt. Ook wanneer het probleem nogal gevoelig ligt, mag je ervan uitgaan dat wat jij je arts zult vertellen, niet iets is waar hij nog nooit mee te maken had. Klap niet dicht omdat jij je verlegen voelt en wacht niet tot op het moment dat de dokter de besluiten van zijn onderzoek samenvat; breng het onderwerp vanaf het begin van de consultatie ter sprake, zodat de dokter zich een oordeel kan vormen over wat je zorgen maakt en de nodige tijd kan uittrekken om er over te praten.
 

Wanneer de dokter overbelast is of achter ligt op zijn schema en wanneer je de indruk hebt dat hij te gehaast is om te praten over wat jou ongerust maakt, kan je hem vragen of je niet best hiervoor een nieuwe afspraak kunt maken.
 

Wanneer er iets is waar je je ernstig zorgen over maakt en waar de dokter onmiddellijk aandacht moet aan besteden, moet je dit eerst ter sprake brengen. Het is belangrijk dat de dokter beseft dat dit belangrijk voor jou is, zodat hij er tijdens de consultatie rekening mee kan houden. Je zult hem moeten uitleggen waarom een vraag je kwelt en een duidelijke beschrijving moeten geven van de symptomen en de gevolgen ervan.
 

Welke feiten moet je aan de dokter vertellen?
 

Je gezondheid kan door allerhande factoren worden beïnvloed; dit kan gaan van hoge bloeddruk tot het glaasje wijn dat je ’s avonds bij het eten drinkt. Ook deze details moet je aan jouw dokter vertellen.
 

Mocht je onlangs van huisarts veranderd zijn, dan kan de vroegere huisarts je dossier met de resultaten van zijn consultaties, de onderzoeken die hij heeft voorgeschreven en de analyses die hij in de loop der jaren gemaakt heeft, overmaken. Je eigen notities kunnen ook goed van pas komen.
 

Maak, vóór een eerste medisch onderzoek, een lijstje op met elke ernstige lichamelijke of mentale aandoening die je hebt gehad, de datum van de diagnose en de behandeling die werd voorgeschreven. Breng de arts ook op de hoogte van het feit dat je allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen, dat je slecht reageert op bepaalde geneesmiddelen en van elke complicatie die zich heeft voorgedaan tengevolge van een aandoening of behandeling. Mocht je ook bij een andere dokter in behandeling zijn, laat hem dat dan ook weten. Noteer ook welke geneesmiddelen met voorschrift en zonder voorschrift, en welke geneesmiddelen afkomstig van plantensubstanties je neemt, alsook welke vaccinaties werden toegediend.
 

Bij het evalueren van de risico’s voor jouw gezondheid kan de arts ook geholpen worden door de gegevens die jij hem verstrekt over aandoeningen en ziektes van familieleden.

De factoren die verband houden met je levensstijl, zoals eetgewoonten, lichaamsbeweging, consumptie van alcohol of roken, kunnen ook hun weerslag hebben op aanleg voor bepaalde aandoeningen of op de werking van geneesmiddelen die je inneemt. Het is bijgevolg van belang dat je je gewoonten zo nauwkeurig mogelijk beschrijft.
 

Mocht je levensstijl niet bepaald gezond zijn, dan zal je wellicht de neiging hebben een paar details over te slaan. Hier is het duidelijk, eerlijk duurt het langst, vooral wanneer je door je levensstijl risico’s loopt die te wijten zijn aan het feit dat je rookt, teveel drinkt, of onbeschermde seks hebt met verschillende partners.
 


Hoe tewerk gaan bij een doktersbezoek?
 

Hoewel de consultatie waarschijnlijk niet lang zal duren, kan elke minuut nuttig besteed worden wanneer je kiest voor een goede strategie.

Wees op tijd. En ja, wachten is niet leuk; maar het is nu eenmaal zo dat dokters daarvoor een wachtkamer hebben. En je vindt het niet leuk dat de dokter vertraging heeft? Dat kan gebeuren omdat hij echt de tijd neemt om zijn patiënten te helpen. Ben je te laat, dan kan het gebeuren dat hij de tijd die hij met jou moest bezig zijn, moet inkorten, dat de consultatie op een drafje moet gebeuren en dat je niet de nodige tijd krijgt om te praten over wat je verontrust.

Bereid je goed voor. Schrijf vooraf de punten op die je verontrusten en maak er een lijstje van dat je aan de dokter kunt voorleggen. Wanneer je dan het gevoel hebt dat de dokter gehaast is, of wanneer je je druk maakt, dan zal je alvast niet vergeten wat je hem wilde vragen.
 

Overwin je verlegenheid. U hoeft zich niet te schamen omdat het onderwerp waar je het wilt over hebben, nogal gevoelig is. Negen kansen op tien heeft de dokter al met dit probleem te maken gehad; het is trouwens zijn taak je te helpen, niet over je te oordelen.
 

Stel vragen. Aarzel niet om uitleg te vragen over een behandelingsprogramma waar je hebt horen over praten. Maar wees ook bereid om te luisteren naar wat de dokter denkt, ook wanneer je minder graag hoort wat hij vertelt. Een dokter krijgt graag een goed ingelichte patiënt over de vloer, maar het is niet de bedoeling dat je de dokter raadpleegt om hem te vertellen welke jouw diagnose is of om hem te zeggen hoe hij een aandoening moet behandelen; een dergelijke aanpak kan voor beide partijen nogal frustrerend zijn. Denk eraan, je komt naar zijn praktijk omdat je zijn professionele opinie wilt horen. In plaats van hem te vertellen aan welke aandoening je lijdt, en hoe hij die moet behandelen, kan je hem ronduit vragen: “Dokter, wat kan je me over deze of gene behandeling zeggen ?”
 

Wees expliciet, beschrijf de symptomen zo duidelijk mogelijk. Noteer duur, frequentie, optreden, ernst, alsook de fenomenen die de aandoening in gang zetten en de redenen die je hebt geobserveerd. Zo kan de dokter zich een goed idee vormen van wat je dwars zit en kan hij nauwkeuriger de oorzaak van het probleem omschrijven.

Wees eerlijk. De dokter kan je alleen maar helpen wanneer hij zich een juist idee kan vormen van wat er gaande is. Antwoord dus duidelijk en eerlijk over de vragen over de symptomen, je levenswijze, de (andere) medicamenten die je neemt.
 

Heb je goed begrepen wat de dokter je vertelt? Wanneer je zijn praktijk verlaat, moet je een duidelijk beeld hebben van je gezondheidstoestand, van de behandeling, van eventuele verdere afspraken (opvolging), van de analyse en van andere zorgen die nodig kunnen zijn. Wanneer je niet zeker bent of je de uitleg van de dokter goed hebt begrepen, aarzel dan niet om hem te vragen te herhalen of op te schrijven wat hij zonet heeft verteld. Je kunt ook een familielid of een vriend/vriendin, waarin je vertrouwen hebt, vragen om je te vergezellen en te helpen de gegeven uitleg duidelijk te begrijpen.
 

Bron: http://www.gezondheidenpreventie.be/home-2/