Hooggevoelige personen (HSP) zijn gevoeliger dan de gemiddelde mens. Hun zintuiglijke waarnemingen zijn gevoeliger. Ze nemen meer waar, voelen meer intens en kunnen veelal minder aan dan de gemiddelde persoon. HSP'ers nemen erg veel in zich op - alle subtiele signalen die anderen niet oppikken.
 


Wat anderen als normaal beschouwen, zoals harde muziek of mensenmassa's, kan hoogst stimulerend en daardoor stressvol zijn voor HSP'ers. De meeste mensen negeren sirenes, felle lichten, onbekende geuren, rommel en chaos. HSP'ers worden daardoor in de war gebracht.
De meeste mensen voelen hun voeten wel als ze de hele dag in een stad of een museum hebben rondgewandeld, maar ze haken niet af als je voorstelt 's avond nog naar een feest te gaan. HSP'ers hebben na zo'n dag behoefte om alleen te zijn. Ze zijn van streek en hebben te veel prikkels moeten verwerken. Een HSP’er heeft extra tijd nodig om weer op krachten te komen en trekt zich daarom graag terug op een rustig plekje. Als dit niet gebeurt kan burn-out, chronische vermoeidheid of fibromyalgie het gevolg zijn.
 

Emotionele gevoeligheid

Een hooggevoelig persoon is emotioneel zeer gevoelig. Dit is een struikelblok voor de meeste hsp'ers. Dit heeft bepaalde gevolgen zoals:

Stemmingen van anderen aanvoelen en er niet bewust van zijn. Het gevolg kan zijn dat een hsp'er zomaar een stemmingswisseling kan krijgen. Stemmingswisselingen zonder oorzaak. Zolang iemand niet weet wat er aan de hand is zal die persoon het niet herkennen en denken dat hij/zij last heeft van wisselende stemmingen of zelfs een depressie.
Doodmoe worden van een bepaalde persoon of van winkelen. HSP’ers laten hun energie makkelijk aftappen door andere mensen. Dit is veelal een onbewust gebeuren.
In een groep je niet op je gemak voelen omdat de "sfeer" niet goed is. Als een groep mensen bij elkaar is, is er veelal ook een grote mate van onzekerheid, gespannenheid, ongemak,… aanwezig bij veel mensen. Een hooggevoelig persoon neemt dat vaak onbewust waar. Het gevolg is dat een HSP’er niet snel een groepsmens is. Isolement kan het gevolg zijn.


HSP'ers kunnen zo gevoelig zijn dat ze bij het zien van de beelden op tv overspoeld worden door emoties. Ze beginnen spontaan te huilen als de ellende gezien wordt. Ook bij het zien van liefdevolle dingen, kunst of een prachtig uitzicht kunnen ze emotioneel diep geraakt worden. Genieten wordt intenser gedaan, maar ook verdriet wordt intenser ervaren.
Een HSP’er voelt zich vaak zeer verantwoordelijk voor een ander en vergeet zichzelf! Het zijn zorgzame mensen, te zorgzaam zelfs omdat ze zichzelf makkelijk kunnen vergeten in het zorgen voor de ander.
Ze kunnen goed en invoelend luisteren.

Naar het lichaam luisteren

Het “aan je water voelen” is een lichamelijke reactie van een energetisch gebeuren. Signalen worden vaak onbewust waargenomen. Het lichaam reageert daar echter wel op. Maar er is ons niet geleerd om op de signalen die het lichaam geeft te reageren. Sterker nog, er is ons geleerd om die signalen te negeren. Het gevolg is dat er een disbalans komt in de samenwerking tussen lichaam en geest. Het lichaam moet steeds meer signalen afgeven om gehoord te worden en komt daardoor niet meer tot rust. Dit kan uiteindelijk resulteren in een depressie, chronische vermoeidheid of fibromyalgie.

Leren luisteren naar de signalen van het lichaam is een must voor mensen met hooggevoeligheid. 

Grote druk

Een HSP’er staat onder grote druk omdat hij/zij toch in deze maatschappij mee wil draaien. Door de combinatie van gevoelig zenuwstelsel en de gejaagde maatschappij komt een HSP’er makkelijk in een neerwaartse spiraal terecht. De verwarring van zoveel indrukken opdoen, het intense voelen en geen onderscheid kunnen maken tussen de eigen stemming en die van een ander kunnen een lichamelijke en geestelijke weerslag hebben. Slaapproblemen en angstaanvallen komen dan ook vaak voor naast vermoeidheid en stemmingswisselingen, burn-out en fibromyalgie.
Iemand met hooggevoeligheid is de kluts vaak kwijt. Vaak wordt iets als een belasting ervaren terwijl anderen er helemaal geen moeite mee hebben.

Als gevolg van hun gevoeligheid en de reacties van de omgeving er op, kunnen hooggevoelige mensen een gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkelen. Fijngevoelige mensen hebben dan ook vaak moeite met het bepalen van hun positie in de samenleving.

Opgelet voor valkuilen van hoogsensitiviteit

Al de bovengenoemde eigenschappen kunnen snel een valkuil worden omdat de HSP'er ze veel sterker beleeft. Het sneller opmerken van fouten kan er soms toe leiden dat de HSP'er bang wordt om deze fouten te maken , wat ertoe kan leiden dat hij niets meer doet teneinde ze niet te maken.
Doordat ze zo gewetensvol en hard werken en ook geen fouten dulden , kan dit perfectionistische gedrag soms te ver gaan. Dit kan leiden tot een burn-out.
Door het sterk aanvoelen van emoties en stemmingen van anderen, kunnen ze zich verliezen in de emoties van anderen. Ze kunnen op dat moment geen onderscheid meer maken tussen hun eigen emoties en die van een ander.

Meer weten over HSP ?

http://www.hspvlaanderen.be/

Hoog sensitieve personen - Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt ?
Elaine N. Aron (cfr. : http://www.hsperson.com/ -)
ISBN : 906305100X

Eén op de vijf mensen wordt geboren met een verhoogde gevoeligheid, en de vele grote kunstenaars en denkers die de wereld heeft voortgebracht waren HSP'er. HSP'ers zijn uiterst consciëntieus en intuïtief. Maar de eigenschap heeft ook lastige kanten: HSP'ers hebben de neiging snel overweldigd te raken door gezelschap, het werk of een drukke omgeving, waardoor ze, als reactie, in hun schulp kruipen.
HSP'ers hebben vaak last van onzekerheid en van sociale belemmeringen. Elaine Aron, psychotherapeut en zelf een HSP'er, combineerde wetenschappelijk onderzoek met haar ervaringen als therapeut en schreef een toegankelijk en bruikbaar boek voor HSP'ers én voor de mensen in hun omgeving. Het boek bevat zelftests, veel praktijkgevallen en tips om met overgevoeligheid om te gaan, van onzekerheid af te komen en een nieuwe sociale balans te vinden.


Tijdschirft VLFP - november 2011 nr 87