Lid worden

Aanpassing van de kinesitherapienomenclatuur voor de patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom en aan fibromyalgie
 

Wat verandert er?

De verstrekkingen voor de patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) en aan fibromyalgie zijn verwijderd uit de "Fb"-lijst om in twee nieuwe specifieke rubrieken in § 1 te worden opgenomen. De modaliteiten en toepassingsregels van die twee nieuwe rubrieken zijn beschreven in de §§ 14 quater en quinquies.

De patiënten die aan het chronischevermoeidheidssyndroom of aan fibromyalgie lijden, kunnen, gedurende één jaar vanaf de datum van de eerste verstrekking, een maximum van 18 zittingen met een gemiddelde duur van 45 minuten genieten in plaats van een hernieuwbare behandeling van 60 zittingen in de "Fb"-lijst zoals tot nu toe het geval was. Die behandeling is voortaan slechts eenmaal in het leven van de patiënt mogelijk. Die zittingen worden vergoed aan hetzelfde niveau als de verstrekkingen van de “Fb”-lijst.

Gedurende het bovenvermelde jaar moeten alle verstrekkingen verleend in het kader van de behandeling van CVS of van fibromyalgie geattesteerd worden met die nieuwe specifieke verstrekkingen. Voor alle andere aandoeningen (“courante”, “Fa”, “Fb”,…) blijven vergoedbare kinesitherapieverstrekkingen mogelijk. Buiten dat jaar kan de behandeling van die syndromen worden aangerekend en vergoed in het kader van de “courante aandoeningen”.

Over welke patiënten gaat het?

Voor deze nieuwe regelgeving zijn:

  • "patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom", de patiënten van wie de diagnose is gesteld volgens de criteria van Fukuda en voor wie het nut van een graduele oefentherapie is bevestigd door een geneesheer-specialist in de reumatologie of in de fysische geneeskunde en revalidatie, of voor inwendige geneeskunde, dit eventueel in overleg met een of meerdere andere geneesherenspecialisten.
  • “patiënten die lijden aan fibromyalgie”, de patiënten van wie de diagnose moet bevestigd zijn door een geneesheerspecialist in de reumatologie of in de fysische geneeskunde en revalidatie, op grond van een klinisch onderzoek dat de diagnostische criteria van het ACR (American College of Rheumatology) omvat. 
     

Waarom?

De wijzigingen in de nomenclatuur van de kinesitherapeutische verstrekkingen met betrekking tot de patiënten die aan het chronischevermoeidheidssyndroom lijden, zijn het gevolg van de verdwijning van de referentiecentra voor het chronischevermoeidheidssyndroom en zijn bedoeld om preciezer in te spelen op de specifieke behoeften van die patiënten.

De wijzigingen met betrekking tot de patiënten die aan fibromyalgie lijden, hebben hetzelfde doel en worden bovendien uitgevoerd om coherent te zijn met de wijzigingen voor de patiënten die aan het chronischevermoeidheidssyndroom lijden.

Voor die twee groepen van patiënten zijn de vermindering van het aantal zittingen tegen het beste terugbetalingstarief en de verhoging van de globale gemiddelde duur van de zittingen volledig gerechtvaardigd gelet op de recentste internationale aanbevelingen inzake goede praktijkvoering. Die maatregel is bovendien uitgewerkt in overleg en in overeenstemming met de meningen van verschillende, zowel nationale als internationale, experts. Uit die contacten en aanbevelingen blijkt dat vooral gedurende de eerste 6 weken coaching, teaching en intensieve opvolging noodzakelijk zijn. Daarna gaat het eerder over opfrissingssessies.

Bron: http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/kinesitherapeuten/Paginas/nomenclatuur-kinesitherapie-aanpassingen.aspx#Aanpassing_van_de_kinesitherapienomenclatuur_voor_de_patiënten_die_lijden_aan_het_chronischevermoeidheidssyndroom_en_aan_fibromyalgie