Lid worden

 Het verspreiden van informatie rond fibromyalgie en de bekendheid ervan bevorderen bij zowel patiënten als hun omgeving, medici, hulpverleners, hulpverlenende instanties, politiekers, ...

Iedereen die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft, zowel patiënten als niet-patiënten, met elkaar in contact brengen en wegen zoeken om hun belangen optimaal te behartigen. Het verstrekken van praktische, emotionele, psychosociale of andere bijstand, zowel aan patiënten als aan hun gezin.

Om dit te bereiken doen we het volgende:

    Geven we een driemaandelijks tijdschrift uit,
    Geven we brochures uit,
    Kan je ons volgen op onze facebook fanpagina
          https://www.facebook.com/fibromyalgie.cvs.spasmofilie
    Geven we op eigen initiatief of op verzoek voordrachten rond fibromyalgie,
    Organiseren we maandelijkse lotgenotencontacten op diverse plaatsen in Vlaanderen,
    Zetelen we in studiegroepen binnen het Vlaams Patiëntenplatform,
    Nemen we op politiek vlak deel aan debatten rond fibromyalgie,
    Zijn we actief betrokken bij ReumaNet, een koepel van patiëntenverenigingen
          rond reumatische aandoeningen,
    Stimuleren we wetenschappelijk onderzoek door onze medewerking aan FirboRes vzw
    Op internationaal vlak maakt VLFP deel uit van ENFA een koepel van Europese patiëntenverenigingen rond fibromyalgie
    
...